BUN VENIT LA

BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL SIMION SAMIR

Despre noi

MOTTO : « SA NU ATINGI NICI UN DREPT, SA NU CAUTI LA FATA OAMENILOR SI SA NU IEI DARURI, CACI DARURILE ORBESC OCHII INTELEPTILOR SI SUCESC CUVINTELE CELOR DREPTI ! »
Biblia, cartea Deuteronom, cap. 16,19

« AM ÎNVĂŢAT CĂ UN OM N-ARE DREPTUL SĂ-L PRIVEASCĂ PE UN ALTUL DE SUS, DECȂT ATUNCI CȂND TREBUIE SĂ SE APLECE PENTRU A-L AJUTA SĂ SE RIDICE ». Gabriel Garcia Marquez

DOMENIU ACTIVITATE NOTARIAT :
- Consiliere juridica notariala
- Redactare si autentificare : contracte de vanzare, donatie, intretinere, schimb, ipoteci ; declaratii si procuri; promisiuni de vanzare; testamente
- Dezbatere de mosteniri
- Divorturi

VALORILE SI PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACTIVITATII BIROULUI NOTARIAL SIMION SAMIR
1. RESPECTUL FAŢĂ DE OM (lucram cu oameni, nu cu clienti).
2. PROFESIONALISM IN INDEPLINIREA ACTULUI NOTARIAL.
3. TRANSPARENTA IN RELATIA CU OAMENII.
4. REZONABILITATEA TAXELOR NOTARIALE.
5. NEDISCRIMINARE PE CRITERII DE AVERE, ETNIE, CULOARE, FUNCTIE, VALOAREA ACTELOR NOTARIALE.

ACTELE NECESARE PENTRU DEZBATEREA SUCCESIUNII:

1. Certificatul de deces in original completat corect si complet

2. Acte de obtinut de la Primarie:
2.1. Anexa 24 de la Primaria in raza careia si-a avut ultimul domiciliu defunctul
2.2. Certificatul de atestare fiscala.
- trebuie obtinut de la fiecare Primarie unde defunctul figureaza cu bunuri;
- este valabil 30 de zile de la data emiterii;
- poate fi emis si cu datorii, urmand ca mostenitorii sa preia pasivul.
2.3. Adeverinta de rol(la Primariile comunale unde defunctul are inregistrate bunuri)

3. Acte de stare civila mostenitori:
3.1. certificate de nastere pentru toti copiii(originale);
3.2. certificate de casatorie pentru sotul supravietuitor si pentru copiii care si-au schimbat numele de familie de la nastere prin efectul casatoriei sau pe cale administrativa;
3.3. acte de identitate(CI/buletine de identitate) valabile(neexpirate).

4. Doi martori – sa fie majori;
- sa nu fie rude cu defunctul si cu mostenitorii;
- sa stie sa citeasca; - sa se poata semna; - sa fie apti fizic si psihic

5. Actele de proprietate pt bunurile ramase de pe urma defunctului.
5.1. - Pentru bani in Banca: Biroul Notarial va cere extrase de cont de la Banca unde defunctul a avut cont deschis.
5.2. - Pentru autovehicule: cartea de identitate si certificatul de inmatriculare a fiecarui autovehicul.
5.3. - Pentru actiuni la societati comerciale: extras de cont de la Depozitarul Central S.A. sau de la alta institutie competenta.
5.4. - Pentru imobile:
a) acte de proprietate(act de vanzare, de schimb, de donatie, de intretinere, titlu de proprietate, etc);
b) plan cadastral(daca este facut);
c) incheierea de carte funciara pe numele defunctului(daca imobilul este intabulat).

6. Alte acte necesare in raport de speta

ATENTIE: ESTE BINE SA SE DEZBATA MOSTENIREA IN CEL MULT 2 ANI DE LA DATA DECESULUI AUTORULUI, PENTRU A NU MAI PLATI UN IMPOZIT SUCCESORAL DE 1% DIN VALOAREA AVERII SUCCESORALE IMOBILE (CONSTRUCTII SI TERENURI), CONFORM ARTICOLULUI 111 COD FISCAL.

ACTE NECESARE LA VANZARE APARTAMENT

I. ACTE PRIVITOARE LA VANZATOR(I)
1. Act(e) identitate vanzator(i) – valabile, neexpirate.
2. Certificat de casatorie – daca e casatorit.
3. Certificat notarial de divort sau sentinta judecat. de divort – daca e divortat.
4. Certificat de deces al sotului/sotiei decedat(e) - daca e vaduv(a).
5. Vor fi prezente la semnare toate persoanele care au calitatea de proprietar al bunului ce se vinde – fie personal, fie cu procura speciala de vanzare.
6. Actele de proprietate ale vanzatorului pentru bunul ce se vinde - în original (contract de vanzare, de intretinere, de donatie, de schimb, etc).
7. Ordinul prefectului pentru apartamentele situate in mun. Buzau; daca vanzatorul nu îl are, se poate cere de catre Biroul notarial copie conforma de la OCPI Buzau.
8. Releveu (schita) la apartament; daca vanzatorul nu îl are, se poate cere de catre Biroul notarial copie conforma de la OCPI Buzau.
9. Incheierea de carte funciara de intabulare proprietate vanzator; daca vanzatorul nu o are, se poate cere de catre Biroul notarial copie conforma de la OCPI Buzau.
10. Certificat de atestare fiscala fara datorii pe toti vanzatorii, de la Primaria in raza careia se afla apartamentul, cu mentionarea obligatorie pe fiscal că impozitul datorat de vanzator pt apartamentul ce se vinde este achitat integral pe anul 2019.
- este valabil 30 de zile de la data emiterii
11. Adeverinţa de la Asociaţia de proprietari – semnata de presedinte, cu numar si data.
- daca apartamentul nu face parte dintr-o asociatie de proprietari legal constituita, nu se va cere aceasta adeverinta.
- daca dobanditorul (cumparatorul) se obliga sa preia datoriile de la asociatia de proprietari, atunci nu mai este necesara adeverinta.
12. Adeverinte de la furnizorii de utilităţi: apa potabila rece; apa calda; energie electrica; gaze naturale; etc, care nu se achita prin asociatia de proprietari.
Sau Sa se incheie contractul de vanzare fara aceste adeverinte, dar cumparatorul sa se oblige in contract sa preia datoriile vanzatorului la acesti furnizori.
13. Certificat performanţă energetică. - Este obligatoriu la apartamente situate intr-un bloc, indiferent de suprafata, chiar daca au o suprafata utila totala mai mica de 50mp.
14. Contul bancar al vanzatorului, daca pretul va fi achitat prin Banca.

2. ACTE PRIVITOARE LA CUMPARATOR(I).
2.1. Act identitate cumparator(i) valabile, neexpirate.
2.2. Certificat de casatorie – daca e casatorit.
2.3. Daca cumparatorul e casatorit, este suficient sa fie prezent la semnare cel putin unul din soti.
Dar pt redactarea corecta a contractului, trebuie stabilit daca la semnare vin ambii soti sau numai unul.
2.4. Procura speciala de cumparare – daca este cazul.
2.5. Contul bancar al cumparatorului, pentru pretul achitat prin Banca.

Galerie imagini

Contact

Informații

BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL SIMION SAMIR

STRADA PACII NR 3

BUZĂU, Romania 120195

Obțineți indicații

Program de funcţionare

Luni 09:00 - 18:00

Marţi 09:00 - 18:00

Miercuri 09:00 - 18:00

Joi 09:00 - 18:00

Vineri 09:00 - 14:00

Scrieți-ne